Product Tag - Acer rubrum

  • Cây phong lá đỏ

    Cây Phong Lá Đỏ(Acer rubrum)
    Tên khác : cây phong đỏ tươi, đầm lầy phong, phong mềm, Carolina phong đỏ, Drummond phong màu đỏ, và phong nước.
    Tên khoa học : Acer rubrum
    Phong lá đỏ có hơn 1000 loại khác nhau như : phong thủy triều đỏ, phong hoàng hôn, phong vỏ san hô, phong hải tinh đỏ,….

Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường