Product Tag - bèo cái

  • cay-beo-caicay-beo-cai

    Cây Bèo Cái

    CÂY BÈO CÁI có tên thường gọi là bèo cái, tên gọi khác là Pistia stratiotes họ ráy và có tên khoa học là Tên khoa học: Pistia stratiotes

    Pistia là một chi thực vật thủy sinh trong họ Ráy (Araceae), chỉ chứa một loài duy nhất có danh pháp khoa học là Pistia stratiotes, tại Việt Nam được gọi là bèo cái. Bèo cái được miên tả lần đầu tiên là ở sông Nin gần hồ Victoria thuộc châu Phi. Bèo cái có mặt gần như tại mọi vùng nước ngọt của khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới.

Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường