Product Tag - bò cạp hồng

  • Cây muồng hoa đào

    Cây muồng hoa đào hay thường được gọi là cây bò cạp hồng. Cây có tán rộng, hoa đẹp với màu sắc rực rỡ được lựa chọn trồng làm cây cảnh bóng mát rất nhiều.

Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường