Product Tag - Hoa hồng Graham Thomas

  • Hình ảnh hoa hồng leo Graham ThomasHình ảnh hoa hồng leo Graham Thomas

    Hoa hồng leo Graham Thomas

    Hoa hồng leo Graham Thomas ( David Austin, Anh 1983). Tán 2,4m là loại cây leo rất khỏe, thích nghi cao, được bình chọn là loại hoa hồng được yêu thích nhất trên thế giới.
Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường