Product Tag - Hoa hồng Lady Of the Dawn

  • Hình ảnh hoa hồng leo Lady Of the DawnHình ảnh hoa hồng leo Lady Of the Dawn

    Hoa hồng leo Lady Of the Dawn

    Hoa hồng leo Lady Of the Dawn (Interplant, Netherlands – 1984). Là hoa bán kép tầm 16 cánh, sai hoa, ưa khí hậu nóng, thơm mùi táo. Chùm 20 hoa.

Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường