Product Tag - Hoa hồng leo Blue Moon

  • Hình ảnh hoa hồng leo Blue MoonHình ảnh hoa hồng leo Blue Moon

    Hoa hồng leo Blue Moon

    Hoa hồng leo Blue Moon nhân giống ở Đức năm 1964 bởi Mathias Tantau, Jr.

    Bông của nó có khoảng 25 cánh/ bông. Cho ra hoa nhiều và quanh năm. Là một loại hoa hồng tím nổi bật, rất khỏe.

Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường