Product Tag - Hoa hồng leo Deep Secret

  • Hình ảnh hoa hồng leo Deep SecretHình ảnh hoa hồng leo Deep Secret

    Hoa hồng leo Deep Secret

    Hoa hồng leo Deep Secret (Mathias Tantau, Jr., Đức – 1976). Mỗi bông có khoảng hơn 40 cánh, sai hoa suốt năm, lá màu xanh olive.

Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường