Product Tag - Hoa hồng leo St. Patrick

  • Hình ảnh hoa hồng leo St. PatrickHình ảnh hoa hồng leo St. PatrickHình ảnh hoa hồng leo St. Patrick

    Hoa hồng leo St. Patrick

    Hoa hồng leo St. Patrick nhân giống bởi Frank A. Strickland (United States – 1986), sai hoa. Lá màu xanh trung bình. Cánh hoa cúp hoặc phẳng.

Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường