Product Tag - Hoa hồng Guardian Angel Tree Rose

  • Hoa hồng Guardian Angel Tree RoseHoa hồng Guardian Angel Tree Rose

    Hoa hồng Guardian Angel Tree Rose

    Hoa hồng Guardian Angel Tree Rose (Anh – 2006) hơn 41 cánh hoa, màu trắng ngà, có nhụy màu đào, tán rộng 0.75m. Hương thơm vừa phải, kiểu cổ điển, cánh hoa cuốn ngược lại. Cực kỳ sai hoa, rất dễ trồng.

Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường