Chính sách bảo mật thông tin

 1. Chính sách bảo mật cung cấp thông tin về cách Cây cảnh Hà Nội sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được từ trang web này. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào. 
 2. Khi sử dụng trang web, bạn đã chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật này. Những điều khoản này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ được công khai và sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trong tương lai (không áp dụng với các sự việc trong quá khứ). Bạn nên kiểm tra lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu được cách mà các thông tin cá nhân bạn cung cấp được sử dụng. Trong chính sách của mình, Cây cảnh Hà Nội luôn giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web và chỉ dùng cho mục đích nội bộ (như xử lý đơn hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, tiếp nhận các yêu cầu hoặc khiếu nại) . Cây cảnh Hà Nội sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác bởi Cây cảnh Hà Nội tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa. 
 3. Thu thập thông tin cá nhân của bạn:
  Cây cảnh Hà Nội thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép chúng tôi sử dụng nó theo cách khác, như thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, email, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Cây cảnh Hà Nội có thể thu thập một số thông tin nhất định về lần truy cập của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web này. Thông tin này được sử dụng để chúng tôi cải thiện và quản lý trang web. 
 4. Cookies / Công nghệ theo dõi
  Cây cảnh Hà Nội xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Cây cảnh Hà Nội cam kết sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp trên trang web này vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của Cây cảnh Hà Nội. Cây cảnh Hà Nội có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác để phục vụ cho hỗ trợ điều tra và bảo vệ các bên.

  Cây cảnh Hà Nội có thể làm như vậy khi:
  (1) Được pháp luật cho phép hoặc Theo yêu cầu của pháp luật;
  (2) Trong trường hợp bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra hoặc giao dịch trái phép;
  (3) Điều tra gian lận đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị. 
 5. Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Bạn hoàn toàn có quyền từ chối nhận email và thông tin từ trang web này. 
 6. Câu hỏi
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến về chính sách bảo mật của Cây cảnh Hà Nội, xin vui lòng liên hệ qua email viet@caycanhhanoi.com. Cây cảnh Hà Nội  giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này. 

Thời gian áp dụng
Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.