Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch

Chào mừng Quý khách đến với website www.caycanhhanoi.vn, một website thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY CÂY CẢNH HN (sau đây sẽ được gọi là Cây Cảnh Hà Nội).

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này trước khi đặt mua bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào.

  1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua Sản Phẩm bán trên www.caycanhhanoi.vn

(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng của Cây Cảnh Hà Nội

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là “Khách Hàng”) bao gồm:

(i) Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên www.caycanhhanoi.vn.

(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  1. Cách hình thành hợp đồng

2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên www.caycanhhanoi.vn trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Cây Cảnh Hà Nội tới Khách Hàng.

Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”) được chấp nhận dưới một trong các hình thức sau: (i) một thông báo bằng văn bản gửi tới địa chỉ email mà Khách Hàng đã cung cấp cho Cây Cảnh Hà Nội; hoặc (ii) một tin nhắn; hoặc (iii) cuộc gọi tới Khách Hàng để xác nhận nội dung Đơn Đặt Hàng.

2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) chỉ được coi là hợp lệ nếu được thực hiện trước thời điểm Đơn Đặt Hàng được chấp nhận theo quy định tại Điều 2.1 của Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc trong các trường hợp như quy định tại Chính sách đổi trả.

2.3. Cây Cảnh Hà Nội có quyền không chấp nhận Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng trong một số trường hợp theo quyết định của chúng tôi. Một thông báo về việc Đơn Đặt Hàng không được chấp nhận sẽ được gửi tới Khách Hàng qua email hoặc tin nhắn hoặc các hình thức khác.

  1. Giá cả và thanh toán

3.1. Giá của Sản Phẩm là cây cảnh trên www.caycanhhanoi.vn đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá của Sản Phẩm là dịch vụ có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng như thông tin mô tả cụ thể trên trang giới thiệu, cung cấp dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng.

3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Hoàn tất thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

3.3. Chúng tôi có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Cây Cảnh Hà Nội.

3.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

(i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ từ www.caycanhhanoi.vn chuyển đến;

(ii) Sử dụng và bảo quản (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;

(iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại www.caycanhhanoi.vn, Khách hàng cần liên hệ ngay với Cây Cảnh Hà Nội để được xử lý kịp thời;

(iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.

  1. Giao nhận sản phẩm

4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng Cây Cảnh Hà Nội.

Trong trường hợp Khách Hàng không thể trực tiếp nhận Sản Phẩm mà chỉ định cho người khác nhận Sản Phẩm, thì Khách Hàng sẽ phải gọi điện thông báo lại cho bên Cây Cảnh Hà Nội tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

4.2. Đối với các Sản Phẩm thuộc nhóm hàng nhu yếu phẩm, nếu nhân viên giao hàng mà Cây Cảnh Hà Nội chỉ định không thể liên lạc để giao hàng cho Người Nhận Hàng trong thời hạn quy định trong Chính sách giao hàng thì phần hàng nhu yếu phẩm của Đơn Đặt Hàng đó coi như tự động bị hủy nhưng các sản phẩm còn lại của Đơn Đặt Hàng đó vẫn sẽ được giao cho Người Nhận Hàng. Nếu Khách Hàng đã thực hiện thanh toán Đơn Đặt Hàng, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với giá trị hàng nhu yếu phẩm có thể được hoàn trả lại bằng các hình thức theo quy định tại Chính sách đổi trả.

4.3. Đối với các Sản Phẩm không thuộc nhóm hàng nhu yếu phẩm, nếu nhân viên giao hàng mà Cây Cảnh Hà Nội chỉ định không thể liên lạc để giao được Sản Phẩm cho Người Nhận Hàng trong thời gian quy định trong Chính sách giao hàng; thì Cây Cảnh Hà Nội sẽ liên lạc với Người Nhận Hàng 02 (hai) lần, mỗi lần cách nhau 03 giờ trong vòng 24 giờ tiếp theo để có thể giao hàng. Nếu Cây Cảnh Hà Nội không giao được hàng cho Người Nhận Hàng trong 24 giờ đó thì Đơn Đặt Hàng tự động bị hủy.

4.4. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).

  1. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định của Chính sách đổi trả.

  1. Chăm sóc khách hàng và xử lí khiếu nại

6.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/trả Sản Phẩm… Khách Hàng có thể liên hệ với Cây Cảnh Hà Nội theo số điện thoại 0915885558. Khi liên hệ đến, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Cây Cảnh Hà Nội gửi cho Khách Hàng. Cây Cảnh Hà Nội sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

6.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành.

7. Bảo mật thông tin

8. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Cây Cảnh Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của Cây Cảnh Hà Nội gây ra. Trách nhiệm của Cây Cảnh Hà Nội đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng mua trên www.caycanhhanoi.vn

9. Điều khoản chung

9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

9.2. Cây Cảnh Hà Nội và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

9.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

9.4. Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Cây Cảnh Hà Nội và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.