Product Tag - cách chăm sóc cây Swiss Cheese plant

  • Cây Swiss Cheese plantCây Swiss Cheese plant

    Cây Swiss Cheese plant

    Cây Swiss Cheese plant là cây thân thảo, ưa khí hậu và nhiệt độ ở nước ta ( khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa). Tên khoa học: Monstera deliciosa ‘Variegata’.  Lá cây hình dạng độc đáo, xẻ sâu thành các thùy.

Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường