Product Tag - hoa diễm châu đỏ

  • Diễm châu đỏ

    Diễm châu đỏ hay có tên gọi khác là diễm châu hay cúc diễm châu. Cây có hình dáng hoa đẹp mắt màu sắc rực rỡ được trồng làm cây cảnh tạo mảng hoa rất đẹp mắt.

Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường