Product Tag - Hoa hồng Gardens of the World

  • Hình ảnh hoa hồng Gardens of the WorldHình ảnh hoa hồng Gardens of the World

    Hoa hồng Gardens of the World

    Hoa hồng Gardens of the World (Jack E. Christensen, Mỹ -1993) có khoảng 40 cánh hoa, nụ nhỏ, nhọn, sai hoa. Không gai, lá màu xanh vừa.

Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường