Product Tag - Hoa hồng Orange and Lemon

  • Hình ảnh hoa hồng leo Orange and LemonHình ảnh hoa hồng leo Orange and Lemon

    Hoa hồng leo Orange and Lemon

    Hoa hồng leo Orange And Lemon nhân giống ở Anh năm 1993 bởi David Austin. Mỗi bông có khoảng 40 cánh hoa, hoa mọc thành chùm có màu sắc độc đáo. Hoa rất bền, tươi lâu và cây sông khỏe ít bị sâu bệnh.

Chạm để mở ứng dụng Chat Facebook Messenger
088.66.22.088
Chỉ đường