Cây công trình

Showing 1–40 of 125 results

Cây công trình – Cảnh quan các công trình công cộng

Cây công trình là cây có hình thể đẹp thường được trồng tại các sân công trình nhằm giữ gìn cảnh quan thiên nhiên tại các nơi đẹp và có địa thế lớn. Cây công trình thường được trồng xen kẽ nhau theo quy luật tạo cảnh quan và thẩm mỹ cho công trình đó.